Kako Vam možemo pomoći?

2019Celje, Slovenija

  • Kotao na otpadnu toplinu , p=30bar
  • HRSG u suradnji sa Hugo Petersen, Wiesbaden, Waste heat boiler+steam drum
  • Projekiranje, razrada i izrada sklopa HRSG za uporabu otpadne topline prilikom izgaranja elementarnog sumpora

Kotlovi i kotlovska postrojenja