Kako Vam možemo pomoći?

Valovite FOX plamenice dio su našeg proizvodnog programa na koji smo izrazito ponosni. Plamenica je toplinski najopterećeniji dio kotla i kao takva presudna za dugogodišnji i pouzdan rad kotla.

Uz to optimalno projektirana i kvalitetno izrađena valovita plamenica jamac je najnižih štetnih čestica u atmosferu.

Proizvodnja valovitih FOX plamenica u TPK Orometal-u je certificirana i odobrena od strane TÜV-a te zadovoljava sve zahtjeve norme EN 12953 i regulative PED 2014/68/EU.