Kako Vam možemo pomoći?

Moderan, efikasan i ekološki prihvatljiv proizvod nije moguće napraviti bez stručnih i kvalificiranih zaposlenika na svim razinama od projektiranja, konstruiranja, tehnologije, proizvodnje do upravljanja, prodaje, nabave,…

Uz postojeću stručnu spremu i stečena znanja, TPK Orometal d.d. stalno ulaže u dodatnu izobrazbu i usavršavanje svojih zaposlenika putem raznovrsnih seminara, savjetovanja, stručnih skupova, itd.

Zadatak je svih koji se bave poslovnim politikama društva da osiguraju takav stručan i kvalificiran kadar te je prisutno zadovoljstvo što se u tome još uvijek uspijeva.

Direktor
Dragutin Družinec, dipl. ing. stroj.
Tel.: +385 49 201 302
Mob.: +385 98 460 217
e-mail: dragutin.druzinec@tpk-orometal.hr

Savjetnik za komercijalne poslove
Vjekoslav Matuša
Tel.: +385 49 201 303
Mob.: +385 98 250 843
e-mail: vjekoslav.matusa@tpk-orometal.hr

Tehnički direktor
Željko Frgec, ing. stroj.
Tel.: +385 49 201 304
Mob.: +385 98 460 299
e-mail: zeljko.frgec@tpk-orometal.hr

Kadrovski odjel
Renata Kozina
Tel.: +385 49 201 301
e-mail: renata.kozina@tpk-orometal.hr

Projektno- konstrukcijski odjel
Josip Pavlina, dipl. ing. stroj.
Tel.: +385 49 201 315
Mob.: +385 98 18 33 657
e-mail: josip.pavlina@tpk-orometal.hr

Nabava
Kristina Bat
Tel.: +385 49 201 310
e-mail: kristina.bat@tpk-orometal.hr

Prodaja
Mario Turin, ing. stroj.
Tel.: +385 49 201 307
Mob.: +385 98 16 17 234
e-mail: mario.turin@tpk-orometal.hr

Računovodstvo
Dario Suntešić
Tel.: +385 49 201 318
e-mail: dario.suntesic@tpk-orometal.hr

Tehnička kontrola
Branko Cujzek, mag.ing.mech. IWE
Tel.: +385 49 201 324
Mob.: +385 98 960 8880
e-mail: branko.cujzek@tpk-orometal.hr

Tehnička priprema rada
Stjepan Bakran, ing. stroj.
Tel.: +385 49 201 322
Mob.: +385 98 955 0959
email.: stjepan.bakran@tpk-orometal.hr

Voditelj proizvodnje
Danijel Kresonja, ing. stroj.
Tel.: +385 49 201 325
Mob.: +385 98 296 905

Zaštita na radu
Ivan Frgec, struč.spec.ing.sec.
Tel.: +385 49 201 332
Mob.: +385 95 51 69 608
email.: ivan.frgec@tpk-orometal.hr