Kako Vam možemo pomoći?

Kroz našu smo povijest proniknuli u sve tajne pripreme pare za razne industrije i namjene.  Standardni parni kotlovi serije ORO SA proizvode se više od 40 godina uz konstantna poboljšanja konstrukcije i povećanje stupnja iskorištenja.
Kotlovi serije ORO SA rade uz stupanj iskorištenja do 97,3 %. Isprobano i dokazano!

Raspon kapaciteta: 600 kg/h do 40.000 kg/h
Raspon tlakova: 0,5 bar(g) do 40 bar(g)
Raspon temperatura: od temperature zasićenja do 350 °C
Goriva:

  • zemni plin
  • bio plin
  • UNP
  • tekuća naftna goriva
  • životinjska mast
  • šumska biomasa