Kako Vam možemo pomoći?

Goodyear Slovenija d.o.o. - isporuka dvoplameničnog parnog kotla

Kupac i lokacija ugradnje: GOODYEAR SLOVENIJA D.O.O. Kranj, Slovenija Isporuka dvoplameničnog parnog kotla tipa ORO 22 SA, ECO I., ECO II., dvoplašnog dimnjaka L= 25.000 mm sa ljestvama i galerijama te ostale ugovorene opreme. Opis posla: Projektiranje, izrada, tlačna proba i preuzimanje, otprema, montaža i puštanje u rad novog dvoplameničnog parnog kotla tipa ORO 22 SA + ECO I. + ECO II. i ostale ugovorene opreme.