Orometal

Izmjenjivači topline

Kupac

Zemlja

Proizvod

Godina

PETROKEMIJA d.d.
KUTINA

Hrvatska

Izmjenjivači topline za postrojenje DUKI 1.
2 komada.
Tlak 58,8 bar, t= 460 oC

2012.

INA d.d.
ZAGREB

Hrvatska

Cijevni snop izmjenjivača separatora (IS)
 

2012.

STSI d.o.o.
ZAGREB

Hrvatska

Cijevni snop izmjenjivača E-6405 A/B
 

2011.

STSI d.o.o.
ZAGREB

H

Cijevni snop izmjenjivača E-6503
 

2011.

INA d.d.
ZAGREB

Hrvatska

Cijevni registar peći H-5302
 

2011.

INA d.d.
ZAGREB

Hrvatska

Generator pare E-6413
 

2011.

INA d.d.
ZAGREB

Hrvatska

Plaštevi izmjenjivača, destruktor, posude
 

2011.

DINA Petrokemija d.d.

Hrvatska

Vertikalni izmjenjivač topline – Hladionik etilena
B-102A

2009.

DINA Petrokemija d.d.

 

Vertikalni izmjenjivač topline – Hladionik etilena
B-102A – zamjena cijevi (retubing)
Cijevi registra SA 210 GrC, Ø 19,05 x 2,77 mm – 103 kom.

2009.

DINA Petrokemija d.d.

 

Vertikalni izmjenjivač topline – Hladionik etilena
B-141A – zamjena cijevi (retubing)
Cijevi registra SA 210 GrC, Ø 20 x 2,77 x 4880 mm – 228 kom.

2009.

STSI d.o.o.
ZAGREB

Hrvatska

Izmjenjivač topline 330-E01
 

2009.

STSI d.o.o.
ZAGREB

Hrvatsk

Izmjenjivač topline 330-E02
 

2009.

STSI d.o.o.
ZAGREB

Hrvatska

Izmjenjivač topline 330-E07
 

2009.

STSI d.o.o.
ZAGREB

Hrvatska

Izmjenjivač topline 330-E07

2009.

STSI d.o.o.
ZAGREB

Hrvatska

Izmjenjivač topline 330-E07
 

2009.

STSI d.o.o.
ZAGREB

Hrvatska

Izmjenjivač topline 330-E14
 

2009.

TWISTER

Netherlands

Izmjenjivač topline GHEX H-011
 

2009.

BRONSWERK

Netherlands

Plaštevi izmjenjivača E-72101 A i B.

2009.

DINA  PETROKEMIJA

Hrvatska

Zračni hladnjak  AEA-280

2009.

DINA  PETROKEMIJA

Hrvatska

Zračni hladnjak  AEA-208

2009.

DINA  PETROKEMIJA

Hrvatska

Zračni hladnjak  AEA-191

2009.

INGRA d.d.
Zagreb

Hrvatska

Kondenzator supara u proceu deaeracije viskoze

2008.

SOLANA PAG d.d.

Hrvatska

Otparivač za uguščenu morsku vodu
 

2008.

HEP d.d.
Pogon EL- 
TO Zagreb

Hrvatska

Izmjenjivač topline ZW1

2006.

HEP d.d.
Pogon EL- 
TO Zagreb

Hrvatska

Izmjenjivač topline ZW2

2006.

HEP d.d.
Pogon EL- 
TO Zagreb

Hrvatska

Izmjenjivač topline ZW5

2006.

INGRA d.d.
Zagreb
 (objekat 
Rusija)

RUSIJA

Izmjenjivač tip ING 400 (isparivač amonijaka), Q=414 kW, A=382 m2, fi 1200 x 6000, horizontalni, sa ravnim cijevima

2005.

INA industrija nafte d.d.d Zagreb ( za Maziva Rijeka)

HRVATSKA

Projektiranje sa izradom i isporukom isparivača propana 205 T

2004.

INA Rafinerija Sisak (preko ZM_MONTAG d.o.o.)

HRVATSKA

Izmjenjivač topline E-506 AN

2004.

HEP –Proizvodnja d.o.o. Sektor za Termoelektrane, POGON TE Rijeka

HRVATSKA

TPK Orometal d.d. je demontirao stari, izradio i montirao novi cijevni registar izmjenjivača topline LP Heater 2 u HEP – Proizvodnja d.o.o. Sektor za Termoelektrane, POGON TE Rijeka

2004.

Adria
proc. 
industrija
d.d. Omišalj

HRVATSKA

Izmjenjivač BE 111, Q=33,6 MW – rekonstrukcija
TPK Orometal d.d. izvršio je rekonstrukciju izmjenjivača BE 111

2003.