Orometal

Parni kotlovi i kompletna kotlovska postrojenja

Varteks d.d.

Varaždin

Sa našom najvećom tekstilnom industrijom potpisali smo ugovor o ugradnji parnog kotla kapaciteta 16 t/h, radnog tlaka 13 bar s pregrijanjem na 250°C i to od minimalnog do maksimalnog kapaciteta uz dozvoljene tolerancije u temperaturi pare od +-5°C. Zajedno s kotlom isporučeni su termička priprema vode, plamenik WEISHAUPT, dimnjak, kondenzno postrojenja, spremnik goriva od 100 m³, te sustav upravljanja i regulacije s vizualizacijom postrojenja