Orometal

Tlačne posude

RUBIG

Wels, Austria

Spremnik helija V=6,1 m³ p=15 bar, 3 komada
Spremnici dušika V=6,1 m³ p=15 bar, 4 komada