Orometal

Tlačne posude

KNAUF Hrvatska

Hrvatska

Spremnik za UNP, poluukopani V=120 m³, p=16,7 bar, 2 komada