Orometal

Tlačne posude

INA d.d.

Hrvatska

Isparivač propana V=105 m³, p=25 bar