Orometal

Parni kotlovi i kompletna kotlovska postrojenja

Podpolianske strojarne

Detva, Slovačka

1991 godine kao jedan od većih izvoznih poslova isporučili smo dva vrelovodna kotla VKLM 20 učina 20 MW.
Tlak u kotlovima je bio 25 bar, a izlazna temperatura 220 °C