Orometal

Parni kotlovi i kompletna kotlovska postrojenja

TDR d.o.o.

Rovinj/Kanfanar

Za potrebe novo izgrađenih pogona Tvornice duhana Rovinj u Kanfanaru, u konkurenciji najvećih europskih proizvođača kotlova izborili smo izvođenje parne kotlovnice po principu «ključ u ruke» Kotlovnica je kapaciteta 3 x 8 t/h i radnog tlaka 10 bar. Isporuka je obuhvaćala isporuku: - 3 parna kotla ORO 8 SA opremljena ekonomajzerom i opremom u skladu sa smjernicom TRD 604/72 za bezopslužni pogon kotla u vremenu od 72 sata Dimovodne zaklopke na ekenomajzerima su automatizirane i pogonjene servo motorima - plamenici WEISHAUPT sa O2 i frekventnom regulacijom broja okretaja te GATEWAY pretvaračem za prenos signala s plamenika na nadzorni sustav kotlovnice - dimnjaci dvoplašni izolirani s čeličnom konstrukcijom - termičke pripreme vode kapaciteta 25 m³/h - razvodnici pare i redukcijaske stanice za paru - uljno gospodarstvo sa dva spremnika od 100 m³, cirkulacijskim crpkama goriva te nadzorom nad uljnom jamom - regulacijske opreme za rashladnu jamu - sustava za mjerenje i kontrolu zauljenosti i prisutstvo kiselina u kondenzatu - sva mjerna oprema električno je povezana te spojena u trostruki sustav upravljanja i nadzora: na komandnim ormarima smještenim u nadzornoj sobi, na SCADA sustav također smješten u nadzornoj sobi na kojim se «klikom» miša upravlja pojedinim parametrima postrojenja, pokreću crpke, pali gasi plamenik, i na kojem se prate sve mjerene veličine u kotlovnici te u toplinskim stanicama razmještenim po proizvodnim pogonima, te na koncu na «touch screen» panelima smještenima uz same kotlove na kojima je omogućeno upravljanje i nadzor identičan onom na SCADA sustavu Sve gore navedeno, po našem skromnom mišljenju, čini kotlovnicu TDR-a u Kanfanaru jednom od najreprezentativnijh kotlovnica u Hrvatskoj. Posao je uspješno završen u iznimno kratkom roku uz obostrano zadovoljstvo: TDR kao Investitora i na kao Izvođača.