Orometal

Parni kotlovi i kompletna kotlovska postrojenja

Solana Pag

Početkom sedmog mjeseca 2013. godine TPK OROMETAL d.d. je u rad pustio parnu kotlovnicu loženu drvenom sječkom u Solani Pag na otoku Pagu.

Prvo je to postrojenje proizvedeno, montirano i pušteno u rad s naše strane na području RH, a odrađeno je u suradnji s partnerima iz Slovenije uz dio domaće proizvodnje s više od 85%. Ujedno, to je i prva industrijska parna kotlovnica ložena drvenom sječkom za tehnološke potrebe proizvodnje u Hrvatskoj.

U sklopu postrojenja isporučeni su i ugrađeni: pužni transporteri za transport sječke od iverača do dnevnog silosa, oprema dnevnog silosa te pužni transporteri za transport sječke u ložište, ložište, parni kotao, ekonomajzer, multiciklon, termička i kemijska priprema vode, kompletan cjevovod,
dimnjak, te kompletan nadzorno upravljački sustav cijelog postrojenja.

Ložište kotla za spaljivanje drvene sječke izvedeno je kao predložište i montirano pred parnim kotlom. Sastavljeno je od čelične kostrukcije, pomične rešetke s kolicima i hidrauličnim pogonom , lijevanih rešetki koje se ugrađuju na pomičnu rešetku, ozida i šamota za toplinsku izolaciju i zaštitu čelične konstrukcije, ventilatora primarnog i sekundarnog zraka, recirkulacijskog ventilatora, zračnih kanala, te sustava za automatsko otpepeljavanje ložišta.

Parni kotao slijedećih je karateristika.

Max. trajni kapacitet
t/h
11
Max. povremeni kapacitet
t/h
12
Min. trajni kapacitet
t/h
3,0
Radni tlak na izlazu
bar g
11,0
Max. tlak
bar g
13,0

U kotao je ugrađena plamenica i dva prolaza dimnih cijevi. Ugrađena je kompletna oprema za bezopslužni pogon prema EN12953. Dizajniran je tako da se maksimalno iskoristi energija dimnih plinova te je efikasnost vrlo visokih 91%. Tome pridonosi i ekonomajzer koji dodatno hladi dimne plinove. I parni kotao i ekonomajezr opremljeni su automatskim sustavom za čišćenje dimnih cijevi tj. ispuhivača pepela.

Multiciklon kojem je funkcija izdvajanje krutih čestica iz dimnih plinova posao odrađuje besprijekorno. Mjerenja emisije pokazala su razinu od 31 mg/m3.

Svakako je potrebno naglasiti da je cijelo parno postrojenje potpuno automatizirano te ne zahtjeva prisutsvo osoblja tijekom redovnog rada.

Cijeli projekat je odrađen u rekordno kratkom roku. Ugovor je sa Solanom Pag potpisan u 12. mjesecu 2012. godine, a postrojenje je pušteno u rad 01.07.2013. godine. U tome je vremenu isprojektirana i proizvedena kompletna oprema, izvršena njena montaža, šamotiranje ložišta, povezivanje cjevovodima, elektro povezivanje i parametriranje te puštanje u rad.

Kao zaključak želimo istaknuti činjenicu da su troškovi energije smanjeni otprilike tri puta u odnosu na prijašnje godine kada je kao energent korišten mazut. Samim time osiguran je nastavak proizvodnje u Solani Pag.