Orometal

Parni kotlovi i kompletna kotlovska postrojenja

Mannesmann Demag

Njemačka

1999. isporučeno je kotlovsko postrojenje s parnim kotlom ORO-16 SA, učina 10,8 MW, 18 bar, u firmu "Mannesmann Demag", BRD, za krajnjeg korisnika u Španjolskoj. Kotao je izrađen po vlastitoj dokumentaciji. Kontrolu dokumentacije i odobrenje za izradu te preuzimanje izvršio je TÜV Süddeutschland. TPK-Orometal izradio je projekt kotlovskog postrojenja, isporučio svu opremu (pregrijač pare, plinski plamenik Weishaupt, napojne pumpe, termičku pripremu vode, opremu za besposlužni pogon Gestra, MRU oprema), a krajnji korisnik je izvršio montažu na gradilištu.