Orometal

Parni kotlovi i kompletna kotlovska postrojenja

KARA Energy Systems

Almelo, Nizozemska

Kompanija s kojom surađujemo od 1999 godine na polju spaljivanja biomase i otpadnog drveta. Princip suradnje je slijedeći: KARA daje zahtjev i ideju kotla dok je razrada ideje, odobrenje konstrukcije od strane TUV-a i proizvodnja kotla obaveza TPK OROMETALA d.d. Za KARA ENERGY SYSTEMS proizveli smo slijedeće kotlove: