Orometal

Parni kotlovi i kompletna kotlovska postrojenja

ABB Sulzer

Winterthur

1996. isporučena su dva parna kotla učina 15,5 MW (25 t/h pare), 23,5 bar, u firmu "ABB Sulzer", Švicarska. Izrađen je po dokumentaciji kupca, sa dvije plamenice i cijevnim zagrijačem vode. Sa promjerom bubnja Ø4000 mm i jediničnom težinom od 55 t to su najveći kotlovi koje je TPK-Orometal ikad isporučio. Time su stećena dragocijena iskustva u gradnji dvoplameničnih kotlova. Zbog realizacije ovih kotlova TPK-Orometal je ishodio certifikat za proizvodnju po švicarskoj normi SVTI. To nije bilo upitno, jer TPK-Orometal stalno ulaže u razvoj i mogućnost plasmana svojih proizvoda.