Orometal

Parni kotlovi i kompletna kotlovska postrojenja

Kubaeqypos

Kuba

1985. TPK OROMETAL d.d. je ugovorio svoj najveći i najopsežniji posao u povijesti. Ugovor je bila obuhvaćena isporuka 59 parnih kotlova kapaciteta 600 kg/h do 6,5 t/h radnog tlaka do 13 bar. Kotlovi su bili kompletno opremljeni svom potrebnom mjernom, regualcijskom i zapornom armaturom, termoizolirani, s plamenicima i elektroormarima. Sve je bilo pakirano u drvene sanduke za prekomorski transport.