Orometal

Parni kotlovi i kompletna kotlovska postrojenja

Jaernforsen International d.o.o

Celje, Slovenija

Podružnica kompanije JAERNFORSEN iz Švedske s kojom surađujemo od 2001. godine. Do sada smo za JAERNFORSEN izradili preko 200 kotlova te smo započeli i suradnju u izgradnji kompletnih kotlovskih postrojenja loženih biomasom