Orometal

Izmjenjivači topline

INGRA d.d.

Zagreb

(objekat Rusija)

Izmjenjivač tip ING 400 (isparivač amonijaka), Q=414 kW, A=382 m2, fi 1200 x 6000, horizontalni, sa ravnim cijevima
TPK Orometal d.d. izradio je 2 kom. izmjenjivača tip ING 400 (isparivača amonijaka) prema vlastitoj projektnoj i tehničkoj dokumentaciji za kupca INGRA Zagreb, a za objekat u Rusiji.
Projektni tlak je 16 bar na strani plašta i 6 bar na strani cijevi i proračunske temperature – 40/+40°C.
Materijal izrade za plašt , podnice i cijevne stijene je A St. 41, a materijal cijevi je TT St 35N.
Odobrenje konstrukcije, proizvodnje i nadzor izvršio je Državni inspektorat Republike Hrvatske – Inspekcija posuda pod tlakom.
Tehnološki postupak zavarivanja izvodio se pod nadzorom ing. specijalista EWE prema prethodno atestiranom postupku (PQR) i normi EN 288.
Tehnološki postupci dokumentirani su odgovarajućim dokumentima i elaboratima dok je materijal pokriven odgovarajućim atestima.
Osoba za kontakt: Gosp. Grčić 01 6102676