Orometal

Izmjenjivači topline

INA Rafinerija Sisak

Hrvatska

Izmjenjivač topline E-506 AN
TPK Orometal d.d. izradio je u IV kvartalu 2003. godine izmjenjivač topline E-506 AN prema ASME Cec.VIII, Div.1, TEMA R propisima sa cijevnim snopom U cijevi fi 19,01x1,65x4877, materijal duplex ASTM SA 789 UNS 32 750 prema projektnoj dokumentaciji naručitelja. Plašt izmjenjivača sa priključcima, cijevnom stijenom i podnicom izrađeni su također iz duplex materijala. Tehnološki postupak zavarivanja izmjenjivača izvodio se pod nadzorom ing. specijalista EWE prema prethodno atestiranom postupku (PQR) i normi EN 288. Nakon postupka savijanja U cijevi izvršili smo gašenje kompletnog cijevnog snopa na1080-1100 C sa procesom hlađenja u vodi.. Tehnološki postupci dokumentirani su odgovarajućim dokumentima i elaboratima dok je materijal pokriven odgovarajućim atestima. Cijevni snop nakon montaže U cijevi je zavaren TIG postupkom, montiran u plašt izmjenjivača i ispitan na tlak 73,5 bara sa strane plašta pod nadzorom inspektora IPT.
Osoba za kontakt: Mlađan Kordun, tel 01 6191605