Orometal

Izmjenjivači topline

INA industrija nafte d.d.d

Zagreb ( za Maziva Rijeka), Hrvatska

Projektiranje sa izradom i isporukom isparivača propana 205 T
TPK Orometal d.d. izradio je isparivače propana 205 T-003 I 205 T-004 prema vlastitoj projektnoj i radioničkoj dokumentaciji u I kvartalu 2003. godine za INU Industrija nafte d.d. Zagreb prema ASME propisima. Isparivači su bili horizontalne izvedbe dimenzija fi 2178x8100 (crtež u prilogu) unutar kojeg se nalazila grijalica iz cijevi fi 25,4x2,8x4877 kom.624, materijal ASTM SA 179. Cijevi su uprešavane prema zahtjevu i uvjetima projektne dokumentacije. Nakon izrade uspješno je izvršena tlačna proba vodenim tlakom uz nazočnost inspektora IPT.
Osoba za kontakt: Domagoj Lazar, ing. str. tel. 051/201 855.