Orometal

Izmjenjivači topline

HEP – Proizvodnja d.o.o.

Sektor za Termoelektrane, POGON TE Rijeka, Hrvatska

TPK Orometal d.d. je demontirao stari, izradio i montirao novi cijevni registar izmjenjivača topline LP Heater 2 u HEP – Proizvodnja d.o.o. Sektor za Termoelektrane, POGON TE Rijeka
Materijal izmjenjivača u cijelosti odgovara standardu ASME VIII Div. 1 TEMA R.
Izmjenjivač je horizontalne izvedbe sa 1007 U cijevi fi 16x1,8, materijal A 556 Gr.A2, dužine cca 6,5 m. Ugrađen je djelomično parnim dijelom plašta u kondenzator ispod NT turbine, s tim da su cijevna stijena, vodena komora s pregradom i priključci kondenzata, odzračivanja i drenaže izvan kondenzatora.

Radni parametri izmjenjivača:
- temperatura pare na ulazu - 110BC
- temperatura kondenzata  -  91BC
- radni tlak pare  - 1,5 bar
- temperatura napojne vode na ulazu  - 86BC
- temperatura napojne vode na izlazu  - 107BC
- toplinskog učina 31,9 MW.
- radni tlak napojne vode –17.1 bar
- ispitni tlak u plaštu  izmjenjivača – 51 bar

Isporukom je obuhvaćena zamjena kompletnog cijevnog snopa sa 1007 U cijevi fi 16x1,8, pregrada, pojedinih priključaka. Ugrađeni su i novi raspršivači, zaštitni segmenti cijevi, a sve prema odgovarajućem Elaboratu o sanaciji, PQR postupku, WPS listama i zahtijevanoj tehnologiji.
Uprešavanje cijevi u cijevnu stijenu fi 1270x145 mm izvedeno je uređajem Trouvay Cauvin
TC 42-3 sa kontrolom sile uprešavanja preko upravljačkog uređaja TC M3 i trnovima 1200 L
tip 9100 1214 (fi 123- fi 13,9). Sila uprešavanja određena je na osnovu radnih parametara izmjenjivača.
Ugradnja cijevnog registra je uspješno izvedena tijekom 12.mjeseca 2004. sa tlačnom probom, a objekat je uredno predan na korištenje investitoru.