Orometal

Izmjenjivači topline

Adria proc.industrija d.d.

Omišalj, Hrvatska

Izmjenjivač BE 111, Q=33,6 MW – rekonstrukcija
TPK Orometal d.d. izvršio je rekonstrukciju izmjenjivača BE 111 na slijedeći način:

  • izvršena je demontaža cijevi fi 20x2,9x4880 mm, materijal ASTM A 179 prema ASME
  • izrađen je novi vanjski plašt sa konusom
  • izrađeni su svi novi priključci i montirani na plašt
  • izvršena je sanacija cijevnih stijena zbog pukotina na mostićima
  • ugrađene su nove cijevi sa uvaljavanjem električnim uređajem Trouvay Cauvin TC 42-3 god.
  • proizvodnje 2001.
  • izvršena je ugradnja novog cijevnog snopa u plašt izmjenjivača sa montažom poklopca
  • izvršena je uspješna tlačna proba cijevi na ispitni tlak p=375 bara u nazočnosti inspektora IPT
  • osoba za kontakt Vlado Paraščak, dipl.ing. mobitel 098/230 721