Orometal

Misija

U proteklih nekoliko godina naša je tvrtka u nepovoljnim okolnostima na domaćem i stranom tržištu ostvarila značajne rezultate. To smo postigli zahvaljujući stalnom nastojanju da izlazimo u susret različitim zahtjevima naših kupaca temeljeći našu proizvodnju na vlastitom znanju i iskustvu te uvođenjem sustava osiguranja kvalitete prema normi ISO 9001:2000.

U slijedećem razdoblju cilj naše tvrtke je zadržati postojeće pozicije na domaćem i stranom tržištu te ostati tvornica poznata po kvaliteti proizvoda i usluga, poštovanju rokova i realizaciji zahtjeva kupaca na obostrano zadovoljstvo.

Da bi se to postiglo potrebno je:

  • stalno praćenje, razvoj i poboljšanje poslovnog sustava, tehnologije i opreme kako bi se zahtjevi kupaca zadovoljili uz optimalne troškove
  • stalno praćenje, dograđivanje i poboljšavanje sustava kvalitete internim i eksternim prosudbama te pravovremeno poduzimanje korektivnih radnji da bi se uklonile neusklađenosti i poduzele preventivne aktivnosti
  • stalno osposobljavanje svih zaposlenih u cilju razvijanja svijesti da se kvaliteta isplati jer istraživanja pokazuju da kvaliteta osigurava veći tržišni udio nego niža cijena
  • stvaranje povjerenja i partnerskih odnosa s dobavljačima i kupcima te stalno
    unapređenje tih odnosa

Da bi se sve to ostvarilo potreban je najveći angažman svih zaposlenih koji i u buduće ostaju najvažniji resurs naše tvornice.

Izvršenje svojih svakodnevnih zadaća zaposlenici ostvaruju vodeći računa o racionalnom gospodarenju energijom i sirovinama te izbjegavajući zagađenje okoliša.

Zaposlenici se međusobno odnose s  poštovanjem razvijajući i na taj način osjećaj pripadnosti tvrtki.

Naš slogan glasi:

KVALITETAN PROIZVOD, ZADOVOLJAN KUPAC, BLAGOSTANJE TVRTKE !