Orometal

Novosti

25.10.2017.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA

Razdoblje provedbe projekta "Povećanje proizvodnih kapaciteta i osuvremenjivanje tehnološkog procesa društva TPK OROMETAL d.d." završava 01. studenog 2017. godine.

Povodom završetka projekta organizira se završna konferencija na kojoj će biti predstavljene aktivnosti, rezultati i ciljevi projekta. Nakon konferencije, uslijedit će svečani ručak za sudionike.

Događanje će se održati u utorak, 31. listopada 2017. godine u konferencijskoj dvorani Pansiona ZAGI (Oroslavje, Milana Prpića 46), u 11 sati.

Ovim putem se poziva sva zainteresirana javnost da prisustvuje završnoj konferenciji. Sudjelovanje je potrebno potvrditi putem elektroničke adrese na vinko.matusa@tpk-orometal.hr najkasnije do petka, 27. listopada 2017. godine.

 


24.10.2017.

ODABRAN PONUDITELJ USLUGE REVIZIJE ZA VERIFIKACIJU TROŠKOVA PROJEKTA

TPK OROMETAL d.d. je nakon provedenog istraživanja tržišta za uslugu financijske revizije odnosno revizije za verifikaciju troškova projekta "Povećanje proizvodnih kapaciteta i osuvremenjivanje tehnološkog procesa društva TPK OROMETAL d.d." zatražio službenu ponudu, a nakon čega je i sklopljen ugovor o nabavi s ponuditeljem „Perfectus revizija d.o.o.“ iz Zagreba. 

Po završetku projekta i pregleda cjelokupne dokumentacije projekta i financijskih izdataka koji su nastali tijekom projekta, neovisni revizor će oblikovati revizorsko izvješće koje će se predati uz Završno izvješće o provedbi projekta. 

 


2.10.2017.

NOVONABAVLJENI STROJEVI STAVLJENI U UPORABU

TPK OROMETAL d.d. je u sklopu projekta „Povećanje proizvodnih kapaciteta i osuvremenjivanje tehnološkog procesa društva TPK OROMETAL d.d.“  nabavio slijedeću proizvodnu opremu:

 1. aparate za zavarivanje (4 kompleta):
  a) TIG uređaj za zavarivanje (1 komplet),
  b) MIG/MAG uređaj za zavarivanje (3 kompleta),
 2. mosnu dizalicu radi lakše manipulacije velikim teretima,
 3. savijačicu lima radi povećanja debljine savijanja i mogućnosti proizvodnje većih proizvoda.

Ukupna vrijednost novonabavljene proizvodne opreme je 3,38 milijuna kuna (bez PDV-a). Sva oprema je instalirana i stavljena u uporabu do listopada 2017. godine.

Nova proizvodna oprema će omogućiti povećanje produktivnosti i osuvremeniti proizvodni proces Društva.

 


 

26.07.2017.

IZDANA UPORABNA DOZVOLA ZA DOGRAĐENU PROIZVODNU HALU

Dana 22.03.2017. godine završeni su radovi na rekonstrukciji postojeće proizvodne hale društva TPK Orometal. Milana Prpića 118, Oroslavje. Izvođač je bilo trgovačko društvo „Niskogradnja Hren d.o.o.“, a vrijednost izvedenih radova je gotovo 4 milijuna kuna.

Nakon prikupljanja potrebnih dozvola i dokumentacije, u svibnju je izvršen je tehnički pregled dograđene proizvodne hale. Uporabna dozvola izdana je dana 23.06.2017. godine.

U halu je instalirana mosna dizalica, koja će društvu olakšati manipulaciju proizvodima velikih dimenzija i težine, kao i pojedinim dijelovima tih proizvoda. Rekonstrukcija proizvodne hale u smislu dogradnje podigla je proizvodne kapacitete društva TPK Orometal d.d..

 


 

23.01.2017.

NABAVA NOVIH STROJEVA ZA MODERNIZACIJU PROIZVODNJE

19. siječnja 2017. godine, društvo TPK OROMETAL d.d. potpisalo je ugovore s odabranim ponuditeljima na temelju nabave provedene tijekom studenog i prosinca 2016. godine. Društvo u okviru provedbe projekta planira nabaviti mosnu dizalicu, savijačicu lima i aparate za zavarivanje.

Mosna dizalica
Mosna dizalica koju nabavlja društvo TPK OROMETAL d.d. dvo-gredne je izrade, s četiri kotača na svakoj strani i s dva reduktora. Pogon mosta i pogon kolica (mačke) imaju ugrađenu frekventnu regulaciju brzine. Kretanje kuke gore-dole je dvobrzinsko. Upravljanje dizalicom ostvaruje se putem visećeg komandnog pulta.

Budući da kapaciteti u dizanju i prenošenju tereta unutar hale te kasnije utovara na prijevozna sredstva predstavljaju ogroman problem i zapreku u radu s većim i težim proizvodima, Društvu jača dizalica predstavlja apsolutnu potrebu. Društvo trenutno problem slabe dizalice rješava iznajmljivanjem auto dizalica koje su vrlo skupe te remete vremenski tijek proizvodnje s obzirom da ih je teško naručiti u vrijeme kad ih Društvo treba što dakako otežava ispunjenje rokova isporuke.

Savijačica lima
Društvo ovim projektom planira zamjenu postojeće savijačice novom CNC savijačicom s 4 valjka čime će ostvariti sljedeće koristi:

 • povećanje debljine svijanja s 32 mm na 50 mm te širenje na nove i veće proizvode;
 • povećanje efikasnosti odnosno produktivnosti - nova savijačica treba 8 puta manje vremena za obavljanje iste operacije u odnosu na postojeću što je ogromna ušteda u smislu troškova proizvodnje. Naravno, utrošak energije u 8 puta manjem vremenu velika je ušteda s pozitivnim učinkom na energetsku učinkovitost i očuvanje okoliša.

Aparati za zavarivanje
Ovim investicijskim ciklusom, Društvo planira nabaviti 4 nova uređaja za zavarivanje za novozaposlene radnike - varioce. Društvo namjerava nabaviti sljedeće uređaje za zavarivanje:

 1. komplet TIG uređaj za zavarivanje visokozahtjevnih iz konstrukcijskih čelika, kotlovskih i nehrđajućih čelika - 1 komad;
 2. komplet sinergijskih MIG/MAG uređaja za zavarivanje sa specijalnim naprednim programima za zavarivanje visokozahtjevnih proizvoda iz konstrukcijskih, kotlovskih i nehrđajućih čelika te aluminija i njegovih legura.

 


 

24.10.2016.

Radovi na rekonstrukciji postojećeg poslovnog objekta

Dana 26. rujna 2016. godine započeli su radovi na rekonstrukciji postojećeg poslovnog objekta u smislu dogradnje. Predviđeni završetak radova je ožujak 2017. godine. Ukupna vrijednost radova iznosi gotovo 4 milijuna kuna, od čega je 35% sufinancirano sredstvima Europske unije odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj.
Projekt „Povećanje proizvodnih kapaciteta i osuvremenjivanje tehnološkog procesa društva TPK OROMETAL d.d.“ omogućit će jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti društva u smislu povećanja proizvodnih kapaciteta, prihoda od prodaje, prihoda od izvoza i broja zaposlenih. Zahvaljujući novoj proizvodnoj hali i opremi koja će se smjestiti u nju, društvo će biti u mogućnosti proizvoditi proizvode dimenzija koje dosad nije bilo u mogućnosti proizvoditi, a za kojim potražnja na tržištu raste.