Orometal

 

NAZIV PROJEKTA: Povećanje proizvodnih kapaciteta i osuvremenjivanje tehnološkog procesa društva TPK OROMETAL d.d.
UKUPNA VRIJEDNOST: 10.570.182,78 kn
EU FINANCIRANJE: 2.691.195,85 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.05.2016. – 01.11.2017.

www.strukturnifondovi.hr

OPIS PROJEKTA

Specifičnost u poslovanju društva TPK OROMETAL d.d. ponajprije je nepostojanje do kraja standardiziranog proizvoda. Svakom kupcu i svakom projektu pristupa se individualno te se proizvodi i kompletna postrojenja prilagođavaju specifičnim zahtjevima i potrebama kupaca. Dodatna specifičnost tržišta je u dugom vremenskom razdoblju eksploatacije proizvoda pa se kupci pojavljuju jednom, a ako i više puta onda u velikim vremenskim razmacima. Sukladno zahtjevima na tržištu, definirani su sljedeći glavni problemi Društva:

  • nedostatak prostora i proizvodne opreme za proizvodnju većih (težih) i zahtjevnijih kotlova,
  • nedostatni kapaciteti i opremljenost proizvodnih kapaciteta za zadovoljavanje potreba kupaca i širenje tržišta

iz čega proizlazi da se investicija odnosi na rekonstrukciju postojeće proizvodne hale u smislu dogradnje i nabavu suvremene proizvodne opreme kako bi se riješili identificirane probleme.

Budući da je Društvo već ranijim ulaganjima, koja se odnose na kupnju softvera za projektiranje i dizajniranje, novog protočnog stroj za sačmarenje, nove plazma CNC rezačice te novih aparata i automata za zavarivanje, započelo modernizaciju proizvodnog procesa koja se odnosi na stvaranje mogućnosti za proizvodnju zahtjevnijih proizvoda, izbor tehnologije na koju se odnosi ovo ulaganje, logičan je nastavak već započetih aktivnosti.

Da bi se proizvodni proces u potpunosti zaokružio i omogućio ostvarenje ciljeva Društva pri čemu se prvenstveno misli na mogućnost proizvodnje zahtjevnijih proizvoda, neophodno je nabaviti jaču savijačicu lima koja će zamijeniti postojeću i biti smještena u postojećoj hali te veću mosnu dizalicu koja će biti smještena u novoj hali. Ovakav odabir proizvodne tehnologije i smještaj unutar proizvodnih hala jedino je moguće rješenje jer bi u suprotnome ugradnja nove savijačice lima u novu proizvodnu halu poremetila tehnološki tijek proizvodnje i poništila pozitivne učinke ušteda koje će nova savijačica ostvarivati.

Također, nabava mosne dizalice koja je potrebna za prenošenje proizvoda unutar hale i kasnijeg utovara na prijevozno sredstvo neophodna je jer bez nje proizvodnja većih proizvoda ne bi bila moguća. Jaču mosnu dizalicu nije moguće ugraditi u jednu od postojećih hala zbog statika hala. Upravo zbog toga, potrebno je dograditi proizvodnu halu na način da se može ugraditi mosna dizalica većih kapaciteta. 

CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi definirani ovim projektom proizašli su iz identificiranih problema vezanih za zadovoljavanje potreba tržišta te daljnjeg poslovnog razvoja Društva, a izvršenje ovog projekta u potpunosti uklanja probleme te stvara pretpostavke re-pozicioniranja poslovnog modela kao pretpostavke podizanja konkurentnosti i povećanja tržišnog udjela.

Definirani Opći ciljevi projektnog prijedloga su:

  • Opći cilj 1 - Jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz ulaganje u izgradnju proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu;
  • Opći cilj 2 - Doprinos jačanju konkurentnosti, povećanju izvoza te otvaranju novih radnih mjesta u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Specifični ciljevi projektnog prijedloga su:

  • Specifični cilj 1 - Rekonstrukcija postojeće proizvodne hale u smislu dogradnje i nabava suvremene proizvodne opreme;
  • Specifični cilj 2 - Ulaganjem u povećanje i osuvremenjivanje proizvodnih kapaciteta povećati konkurentnosti i tržišnu poziciju na domaćem i stranim tržištima i posljedično povećati prodaju i dobit u svrhu daljnjeg rasta.

Projektom se na razini općeg cilja pridonosi razvoju malog i srednjeg poduzetništva te stvaranju novih radnih mjesta što će se ostvariti kroz ulaganje u materijalnu imovinu izgradnjom dodatnih proizvodnih kapaciteta i ulaganjem u tehnološki napredne strojeve.

Specifični ciljevi usmjereni su na otklanjanje identificiranih problema i iz njih proizašlih ograničenja i posljedica koje bi u budućnosti mogle negativno djelovati na rast i razvoj Društva. Izvršenje projekta direktno doprinosi ispunjenju specifičnih ciljeva i na taj način doprinosi rješavanju identificiranih problema i sprječavanju njihovih negativnih utjecaja na poslovanje i razvoj Društva.

REZULTATI PROJEKTA

  • Povećani proizvodni kapaciteti
  • Povećani prihodi od prodaje
  • Povećani prihodi od izvoza
  • Rast broja zaposlenih

KONTAKT OSOBA

Vinko Matuša, voditelj projekta

Tel: 00385 49 201 305

E-mail: vinko.matusa@tpk-orometal.hr