Orometal

 

NAZIV PROJEKTA: Modernizacija tehnološke pripreme rada proizvodnog procesa TPK OROMETAL d.d.
UKUPNA VRIJEDNOST: 1.045.861,25 kuna
ERDF FINANCIRANJE: 466.094,30 kuna
TRAJANJE: 15.05.2015. – 15.05.2016.

CILJ

Opći cilj projekta je jačanje konkurentnosti tvrtke TPK Orometal d.d.. Specifični cilj projekta je uvođenje novih IKT poslovnih rješenja u proizvodni proces s ciljem povećanja produktivnosti. Projekt će se provesti kroz 5 međusobno ovisnih aktivnosti: Upravljanje i koordinacija; Promocija i vidljivost; Analiza postojećih poslovnih procesa i potreba za IKT rješenjem; Nabava i implementacija IKT poslovnog sustava i Edukacija zaposlenika. U dugoročnom razdoblju, cilj tvrtke je zadržati postojeće pozicije na domaćem i stranom tržištu te ostati tvornica poznata po kvaliteti proizvoda i usluga, brizi za okoliš, poštovanju rokova i realizaciji zahtjeva kupaca. Da bi se to postiglo potrebno je stalno praćenje, razvoj i poboljšanje poslovnog sustava, tehnologije i opreme kako bi se zahtjevi kupaca zadovoljili uz optimalne troškove, stalno praćenje, dograđivanje i poboljšavanje sustava kvalitete i okoliša internim i eksternim prosudbama, pravovremeno poduzimanje korektivnih radnji da bi se uklonile neusklađenosti i poduzele korektivne i preventivne aktivnosti, stalno osposobljavanje zaposlenika, stvaranje povjerenja i partnerskih odnosa s dobavljačima i kupcima te stalno unapređenje tih odnosa. Specifičnost u poslovanju tvrtke je nepostojanje standardiziranog proizvoda. Svakom klijentu i svakom projektu pristupa se individualno te se proizvodi prilagođavaju specifičnim zahtjevima i potrebama klijenta. Sve gore navedeno rezultira vrlo intenzivnim radom projektno-konstrukcijsko ureda u kojem zaposlenici teško mogu pratiti zahtjeve za ispunjenje rokova isporuke upravo zbog nedovoljno informacijski razvijene opreme kojom mogu skratiti rokove pripreme tehničke dokumentacije što predstavlja usko grlo u proizvodnom procesu. Z a realizaciju iste je potrebno 6-7 tjedana, što je 15 dana više od konkurentskih tvrtki. Ostvarenjem zadanog cilja ponudit će se klijentima kvalitetni proizvodi u skladu s njihovim specifičnim potrebama. Projektom predložena IKT poslovna rješenja osiguravaju visoku kvalitetu proizvoda, bez nedostataka i maksimalno učinkovitu i brzu proizvodnju. Koristi koje će Društvo imati provođenjem ovog projekta će biti veća iskorištenost kapaciteta i veća produktivnost rada, što će omogućiti proširenje proizvodnje, izlazak na nova tržišta i povećanje udjela prihoda od izvoza u ukupnim prihodima, proizvodnju proizvoda s većom dodanom vrijednosti i postizanje bolje cijene proizvoda, a time i veće prihode, te zadržavanje postojećih i zapošljavanje novih zaposlenika.

AKTIVNOSTI

 1. Analiza postojećih poslovnih procesa i potreba za IKT opremom - Kroz provedbu aktivnosti ovog elementa osigurati će se da IKT poslovna rješenja nabavljena provedbom projekta odgovaraju potrebama tvrtke TPK Orometal d.d.i doprinose poboljšanju proizvodnih kapaciteta društva.
 2. Nabava i implementacija IKT poslovnog sustava - Aktivnosti ovog elementa uključuju nabavu, instalaciju i implementaciju IKT sustava s ciljem ubrzanja procesa pripreme proizvodnje proizvoda i smanjenja vremena potrebnog za proračun čvrstoće sa 3-7 tjedana na 3-5 dana, što će omogućiti postizanje kraćih rokova isporuke i veću proizvodnju što će ujedno doprinijeti i povećanju konkurentnosti tvrtke.
 3. Edukacija zaposlenika - Kroz aktivnosti ovog projektnog elementa osposobiti će se zaposlenici tvrtke za optimalno i sigurno održavanje i korištenje IKT poslovnog sustava. Dobavljač programskog alata će osposobiti 4 zaposlenika za rad s novim sustavom. Provođenjem ovih projektnih aktivnosti doprinijeti će se povećanju radne produktivnosti, smanjenju troškova proizvodnje te jačanju i većoj iskoristivosti proizvodnih kapaciteta i većoj konkurentnosti tvrtke.
 4. Promidžba i vidljivost
 5. Upravljanje projektom i administracija

REZULTATI

 1. Optimizirani poslovni procesi
 2. 5 novootvorenih radnih mjesta
 3. Povećani prihodi od izvoza
 4. Smanjenje troškova proizvodnje
 5. Povećanje prihoda od prodaje
 6. Smanjen broj dana potrebnih za pripremu proizvodnje
 7. Povećanje iskorištenosti proizvodnih kapaciteta
 8. Povećanje produktivnosti rada

 

Poziv za dostavu ponuda_IKT poslovni sustav

Prilog 1 Upute za ponuditelje_IKT poslovni sustav

Prilog 2 Obrazac financijske identifikacije_IKT poslovni sustav

Prilog 3 Deklaracija ponuditelja_IKT poslovni sustav

Prilog 4 Ponudbeni list_IKT poslovni sustav